Albania, 500 Leke, 1996, UNC, p48b

Banka e Shtetit Shqiptar

Serial Number: EA897020